Utvikling går i retning av at de aller fleste virksomheter ønsker å benytte sine ressurser til sin egen kjernevirksomhet. Et av tiltakene i den forbindelse kan være å sette ut økonomifunksjonen. Våre selskaper betjener i dag relativt store kunder som har valgt å sette ut hele økonomifunksjonen. Dette innebærer at vi blant annet håndterer alt fra lønn, inngående faktura, betaling og purringer til regnskapsrapportering og deltakelse i styremøter.

Vi blir i praksis bedriftens økonomiavdeling. Gjennom dette arbeidet får vi inngående kjennskap til bedriften og bli en kvalifisert rådgiver.

Erfaring viser at outsourcing er lønnsomt.