Økonomihuset Bergen AS samarbeider med Argus Kreditt når det gjelder fakturaadministrasjon, purring og inkasso.

For mer detaljerte opplysninger, besøk hjemmesiden www.arguskreditt.no