Koronaviruset bidrar til en sterkere og raskere nedgangskonjunktur. Dette stiller høye krav til alle norske virksomheter, særlig til deres økonomistyring. Her får du noen tips som du som bedriftseier alltid bør ha i bakhodet, og som bør trekkes frem nå i nedgangstider. 

Lån, leasing og kreditt

 • Snakk med banken din og eventuelle andre kreditorer. Spør om muligheten for forlenget kredittid, avdragsfrihet, økte lånerammer og bedre rammevilkår. 
 • I en tiltakspakke fra regjeringen er det øremerket midler som bankene kan låne ut til små og mellomstore bedrifter. Vurder om dette kan være aktuelt for din bedrift. Mer om denne ordningen kan du lese her.  
 • Ta kontakt med dine leverandører og hør om det er mulighet å få forlenget kredittid. 

Faste utgifter

 • Start med å få en oversikt over bedriftens faste utgifter 
 • Vurder kostnadsreduksjoner som bedrer inntjeningen 
 • Kanskje det er mulig å få redusert husleie i en periode? 
 • Dersom de ansatte er permittert er yrkesskadeforsikringen overflødig, da den gjelder for arbeidstakere som skader seg på jobb i arbeidstiden. Ta kontakt med leverandører og sprø om du kan få redusert den.
 • Hvis arbeidsgiver ikke har avtalt med leverandøren av pensjonsordningen at permitterte arbeidstakere skal stå i ordningen, så skal de meldes ut. Sjekk avtalen med leverandøren hvis dere ikke vet hva som er avtalt.

Innkjøp og investeringer 

 • Investeringer som ikke haster bør settes på vent
 • Kan bestillinger som ikke er nødvendige stanses eller utsettes? 
 • Har du de beste innkjøpsbetingelsene? Tiden kan være inne for å sjekke om dine leverandører er konkurransedyktig. 
 • Innovasjon Norge og andre yter tilskudd til utviklingsprosjekter. Kanskje det bør søkes slike tilskudd nå, dersom det kan være ledig tid til gjennomføring på grunn av reduksjon i arbeidsmengde? 

Likviditet

 • Har bedriften et varelager som kan selges unna? 
 • Er det anleggsmidler som med fordel kan selges nå?
 • Vær bevisst på kreditt som gies til kundene. Gi så korte kredittider som mulig, og vurder kundens situasjon individuelt. 
 • Hold deg oppdatert på kundenes situasjon. Vurder om det er nødvendig å kontrollere betalingsevnen til kunden - bisnode tilbyr nå fire ukers vederlagsfri kredittsjekk. 
 • Følg opp utestående fordringer, send betalingspåminnelser raskt. Sørg for rask oppfølging av misligholdte krav. 
 • ha klausuler om renter og gebyrer ved for sen betaling. 
 • Er det aktuelt for eiere å skyte inn mer egenkapital eller yte lån? Kan det være aktuelt å få inn flere eiere? 

Trenger du bistand til å vurderer din virksomhets situasjon og få tilpasset rådgivning? Ikke nøl med å kontakte oss på telefon eller epost. 

 

 

 

Liker du Økonomihuset?

Få siste nytt fra Økonomihuset

Motta siste nytt fra oss rett i din e-postinnboks.