Endringene gjelder kun fravær som er koronarelatert (feks. smittet, karantene, smittevernhensyn, symptomer.)  Alle andre sykdomstilfeller følger vanlige regler. 

 

SYKEMELDINGER

  • Arbeidsgiverperioden går fra 16 kalenderdager til 3 kalenderdager, med virkning fra og med 16.mars 2020
  • Dersom en ble syk før 16.mars skal det regnes 16 dager arbeidsgiverperiode, selv om sykefraværet er koronarelatert.
  • Arbeidsgiver betaler arbeidsgiverperioden (16 dager) som vanlig, og må søke refusjon senere. (Dette fordi det ikke er laget en ny type inntektsmelding, og gammel versjon støtter bare arbeidsgiverperioder på 16 dager.) Det er viktig at det holdes en intern oversikt over hvem og hva det skal søkes refusjon for senere.

 

EGENMELDINGER

  • Myndighetene har kommet med en sterk anbefaling til arbeidsgivere om å akseptere utvidet rett til egenmeldinger. Arbeidsgivere kan akseptere egenmelding i hele arbeidsgiverperioden, 16 dager.
  • Arbeidsgiver kan søke refusjon fra dag 4, også her må det holdes en intern oversikt over hva som skal søkes refusjon for senere.
  • NAV krever sykmelding fra den ansatte fra dag 17.

 

NYE FRISTREGLER:

Tidligere måtte man fremme refusjonskravet innen 3 måneder. De nye fristreglene gir oss 9 måneder på å fremme krav. Det gjelder ikke refusjon av foreldrepenger, her er det fortsatt gammel frist som gjelder.

 

Liker du Økonomihuset?

Få siste nytt fra Økonomihuset

Motta siste nytt fra oss rett i din e-postinnboks.