Hovedregelen er fortsatt at gaver regnes som skattepliktig inntekt jf. skatteloven §5-1. 

Som tidligere finnes det unntak, blant annet er det skattefritt for den ansatte å motta gaver i forbindelse med ulike jubileer så lenge beløpsgrensene overholdes.  

Det vanligste er likevel de generelle gavene slik som julegaver, sommergaver, påskeegg etc. Dette kan gis skattefritt til de ansatte så lenge gaven: 

  • holdes innenfor kr 5.000 per ansatt i løpet av inntektsåret (tidligere var grensen kr 2.000). 
  • består av annet enn et pengebeløp 

Fra år 2021 er i tillegg regelen om at gaven må gis som en generell ordning i bedriften fjernet, hvilket åpner opp for en mye større fleksibilitet.  kan arbeidsgiver f.eks. legge opp til at hver enkelt ansatt får dekket inn sine skattepliktige naturalytelser i tillegg til den ordinære julegaven, selv om det betyr at Nils får 4000 i gave mens Kari får 5000.  

 Følgende naturalytelser kan være aktuelt å gi som gave til ansatte: 

  • Sommergave/julegaver etc
  • Gavekort (som ikke kan veksles i penger) 
  • Elektronisk kommunikasjon 
  • Fri bil 
  • Treningsabonnement  
  • Forsikringspremier 
  • Personalrabatter  
  • Ikke utømmende liste 

Et eksempel for å illustere bedre  

En ansatt (som ikke har noen jubileumsgaver i gjeldende år) kan få 5.000 i gave skattefritt. 

Gavebeløpet brukes på følgende måte: 

 

En reduksjon av fordelsbeskatning av fri telefon, firmabil, forsikringer etc vil gi fordel for både ansatt og arbeidsgiver.  Den ansatte sparer skatt, og arbeidsgiver sparer arbeidsgiveravgift på beløpet som eventuelt velges å gis som gave i stedet. 

Det er ikke for sent å gjøre endringer for år 2021!

Ta kontakt dersom dere ønsker mer info om mulighetene, eller bistand til utarbeidelse av oversikt og planlegging om årets utdeling av gaver. 

Var dette nyttig? Lik oss på facebook!

Få siste nytt fra Økonomihuset

Motta siste nytt fra oss rett i din e-postinnboks.