Som selvstendig næringsdrivende har man i utgangspunktet begrensede rettigheter til hjelp ved inntektsbortfall. Regjeringen har nå innført noen tiltak som bedrer rettighetene i denne situasjonen.

 Mistet hele eller deler av inntektsgrunnlaget? 

 • For selvstendige næringsdrivende som har mistet hele eller deler av inntektsgrunnlaget sitt som følge av korona er det innført en midlertidig ordning for å sikre inntekt. Stortinget har vedtatt en kompensasjon der dekningsgraden er om lag 80% av gjennomsnittet av de siste års inntekt opp til 6G. Denne kompensasjonen trer i kraft fra og med dag 17 eller at inntektsbortfallet inntraff. 
 • Nav jobber med å lage tekniske løsninger for å få iverksatt dette. 
 • I påvente av teknisk løsning fra NAV jobber regjeringen med en kortsiktig ordning der selvstendige næringsdrivende og frilansere skal få inntektssikring fra kommunene i NAV-kontoret. 
 • Les mer om inntektssikring her.

 Omsorgspenger 

 • Selvstendige næringsdrivende og frilansere gies rett til tilsvarende antall dager med omsorgspenger som ansatte, fratrukket en venteperiode på 3 dager. 
 • De får en kompensasjon på 100% av beregningsgrunnlaget fom. fjerde dag. 
 • De må selv søke om å få utbetalt omsorgspengene fra NAV. 

 Sykepenger

 • Vanligvis har ikke selvstendig næringsdrivende rett til sykepenger de første 16 kalenderdagene, med minde de har tegnet forsikring. 
 • I forbindelse med koronaviruset er disse dagene redusert til 3, dersom du er sykemeldt på grunn av korona. Dette gjelder hvis du er smittet, mistenkt smittet eller pålagt karantene.

 Utsatt frist - forskuddsskatt

 • Forfall for første termin av forskuddsskatten er utsatt til 1.mai
 • Forfall for andre termin er utsatt fra 15. mai til 15.juli, slik at denne ikke kommer for tett på 1.termin. 
 • Dersom grunnlaget for forskuddsskatten ikke lenger samsvarer med hva inntekten forventes å bli i 2020, bør forskuddsskatten endres. 

Liker du Økonomihuset?

Få siste nytt fra Økonomihuset

Motta siste nytt fra oss rett i din e-postinnboks.