For at en arbeidsgiver skal kunne permittere ansatte, må årsaken til permitteringen være mangel på arbeid, eller andre forhold som arbeidsgiver ikke kan forutse og innrette seg etter. 

 Varslingsfirst: 2 eller 14 dager? 

Arbeidsgiver plikter å varsle sine arbeidstakere på forhånd av permitteringen. Som hovedregel er varselfristen 14 dager, men ved permitteringer som skyldes uforutsette hendelser er varselfristen 2 dager. For noen virksomheter vil endringer og forhold som skyldes korana være uforutsette, men dette må vurderes særskilt for hver enkelt virksomhet. De som brått opplever at arbeidet forsvinner "over natten", uten at de har mulighet til å tilpasse seg, vil kunne benytte seg av muligheten for 2 dagers frist. Dersom virksomheten har en gradvis reduksjon i arbeidsmengde over tid er det 14 dagers frist som gjelder. 

 Permitteringsvarsel - formalkrav: 

Det er strenge regler for hva et permitteringsvarsel skal inneholde. Varselet skal: 

 • være datert
 • angi varselfrist
 • permitteringsårsak
 • permitteringsgrad
 • permitteringsperiode
 • hvilke dager arbeidsgiver har lovpålagt lønnsplikt (nå kun 2 dager).

Trenger du hjelp til utforming av permitteringsvarsel? Vi er behjelpelig med maler og spesialtilpassede varsler. 

Lønnsplikt

 • Arbeidsgivers lønnsplikt er inntil videre redusert til 2 dager ved uforutsette endringer som har oppstått pga. korona. Endringen trådde i kraft 20.mars. Arbeidsgivere som har betalt 2 eller flere dager med lønnsplikt før 20.mars, slipper flere dager med lønnsplikt. 
 • Ved delvis permittering av fulltidsansatte må delene med lønnsplikt legges sammen slik at de blir totalt 2 dager. Eks. 50% permittering gir arbeidsgiverperiode på 4 dager. 
 • Ved permittering av deltidsansatte er lønnsplikten 2 arbeidsdager. Arbeidsdag i denne sammenheng er en gjennomsnittsdag etter den stillingsprosenten den ansatte har. 

De ansattes rettigheter til lønn og dagpenger

 • De permitterte får 100% lønn opp til 6G fra dag 3 til 20. (Gjelder fra 20.mars)
 •  Etter dag 20 går arbeidstaker direkte over på dagpenger. Dagpengene er oppjustert slik at de utgjør 80% av dagpengegrunnlaget opp til 3G og 62,4% av grunnlaget mellom 3G og 6G. 
 • For å ha rett til dagpenger må arbeidstiden til den ansatte være redusert med minst 40%. 

Les mer om håndtering av aktuelle hendelser under permitteringsperioden HER.

Liker du Økonomihuset?

Få siste nytt fra Økonomihuset

Motta siste nytt fra oss rett i din e-postinnboks.