Alle skoler og barnehager er stengt, noe som gjør at mange foreldre er tvunget til å holde seg hjemme med barna. Hva betyr dette for deg som arbeidsgiver? 

 Stengte barnehager og skoler

 • Det er avklart at stengte skoler og barnehager inngår under «omsorgspenger».
 • Siden dette påfører arbeidsgiver store kostander, er arbeidsgiveransvaret redusert fra 10 dager til 3 dager, med virkning fra 13.mars 2020
 • Alle dager som er tatt ut etter at arbeidsgiver har dekket 3 dager kan kreves refundert ut år 2020.

Dobbel kvote for arbeidstaker i 2020 

 • Alle ansatte får dobbel kvote av normalen i år 2020
  • 1-2 barn går fra 10 dager til 20 dager i 2020
  • 3 barn eller flere går fra 15 dager til 30 dager i 2020
  • Kronisk syke barn går fra +10 til + 20 dager i 2020 osv.

Eksempler

 • Dager som allerede er forbrukt går til fradrag i det totale antallet.
  • Eks: Den ansatte har brukt 9 dager i jan og feb. Barnehagen stengte 13.mars. Arbeidsgiver må dekke omsorgspengene 13.mars, arbeidsgiver har nå dekket 10 dager og krever refusjon for dagene resten av året.
  • Eks2: Den ansatte har ikke brukt omsorgsdager tidligere i år. Barnehagen stengte 13.mars. Arbeidsgiver må dekke 3 dager før refusjonskravet kan sendes til NAV for resten av året.

Halve dager / timebasert fravær 

 • Det er tillatt, men likevel opp til hver arbeidsgiver, å innføre ordning med halve dager eller timer
  • Eks: Foreldrene bytter på å ha tilsyn med barna hjemme. Begge jobber på hjemmekontor. De tar en halv dag hver, hver dag. I dette tilfelle må arbeidsgiver dekke 6 halve dager før refusjonskravet kan sendes til NAV.

Liker du Økonomihuset?

Få siste nytt fra Økonomihuset

Motta siste nytt fra oss rett i din e-postinnboks.