Dagfinn Søvik

Dagfinn er partner og rådgiver i Økonomihuset, og kan svare på det du måtte ha av spørsmål om ordningen.

Ta kontakt direkte med Dagfinn på ds@okonomihuset.no eller telefon 90 84 60 04.

 

 

Kompensasjonsordningen som er vedtatt skal bidra til å hindre at levedyktige bedrifter må legges ned. Ordningen vil i første omgang gjelde for tre måneder, med mulighet for forlengelse.  Lurer du på hvor mye din virksomhet kan få i kompensasjon? Test vår støttekalkulator her!

NB Portalen for søknad om støtte er nå tilgjengelig!

Bedriftene må selv søke om støtte, vi kan bistå med dette om ønskelig.

 

Oppdatering 28.04.20 (Kilde: Regjeringens pressekonferanse kl 16:00):

 • Egenandel for virksomheter som ikke er pålagt av staten å stenge ned blir halvert fra kr 10.000 til kr 5.000 med virkning for søknader for april og mai.
 • Det vil åpnes for at bedrifter som er pålagt å stenge vil få kompensasjon for uunngåelige kostnader i forbindelse med stell av dyr. Dette inkluderer også fôr. 
 • Sesongbaserte virksomheter som har sin høysesong i mars-mai vil få mer tilpassede regler for å dekke en større andel av årets faste kostnader.

NB! det kommer flere endringer, men detaljer er ikke klare. Denne opplistingen er basert på finansministerens muntlige innlegg.

 

Kompensasjonen retter seg mot bedrifter som kan dokumentere et vesentlig omsetningsfall på grunn av korona og som antas å være lønnsomme også etter krisen. Utgiftene som kan kompenseres er utgifter som ikke kan avvikles på kort sikt. Eksempler på dette er husleie, utgifter til leie av utstyr, forsikringer og utgifter til regnskapsføring. Ordningen skal i første omgang gjelde for mars, april og mai. Første utbetaling skal etter planen skje i april. Søknader skal kunne leveres fra 17.april gjennom en egen nettportal. 

 

Hvem omfattes av ordningen?

Ordningen skal gjelde alle registrerte foretak i Norge med unntak av: 

 • Finansnæringen (De som er omfattet av finansskatten)
 • Produksjon, overføring og distribusjon av elektrisitet og vannforsyning 
 • Utenriks sjøfart som innebærer varetransport
 • Olje- og gassutvinning
 • Private barnehager som er under egen støtteordning 
 • Flyselskaper som er under egen støtteordning 
 • Foretak uten ansatte (untatt EPF der virksomheten er innehavers hovedinntektskilde)
 • Foretak uten aktivitet
 • Foretak som er under konkursbehandling eller begjært konkurs 

 

Krav om omsetningsfall 

 • Bedrifter må kunne vise til minimum 20% omsetningsfall i mars og 30% i april og mai for å være berettiget kompensasjon. Omsetningen måles mot samme periode i 2019. Bedrifter som ikke hadde virksomhet i 2019 skal bruke gjennomsnittlig omsetning i januar og februar 2020 som sammenligningsgunnlag. 

 

Hvilke kostader skal inkluderes? 

 • I følge Finansministeren er det poster i næringsoppgaven som skal være styrende, følgende poster inngår: 
  • 6300 Leie lokale
  • 6340 Lys,varme 
  • 6395 Renovasjon, vann, avløp, renhold mv. 
  • 6400 Leie maskiner, inventar, transportmidler mv.
  • 6700 Fremmed tjeneste (regnskap, revisjon,rådgivning o.l.)
  • 6995 Elektronisk kommunikasjon, porto o.l.
  • 7040 Forsikring og avgifter på transportmidler
  • 7490 Kontingenter
  • 7500 Forsikringspremie
  • 8150 - 8050 Annen rentekostnad - annen renteinntekt (nettobeløp) 

Bergeningsmetoden: 

Kompensasjonen vil beregnes på to ulike måter: 

 • De som er pålagt å stenge ned:
  • Kompensasjon = Omsetningsfall i prosent * faste kostnader * justeringsfaktor på 0,9
 • De som ikke er pålagt å stenge ned:
  • Kompensasjon = Omsetningsfall i prosent * (faste kostnader - egenandel på kr 10 000 (endret til 5 000 fra april)) * justeringsfaktor på 0,8

Bergenet kompensasjon på mindre enn kr 5000 utbetales ikke. Maximum kompensasjon per måned er kr 30 000 000. 

 

Trenger du bistand?  Ta direkte kontakt med din saksbehandler eller på 55 57 85 00, så hjelper vi! 

 

 

 

Var dette nyttig? Lik oss på facebook!

Få siste nytt fra Økonomihuset

Motta siste nytt fra oss rett i din e-postinnboks.