For å få støtte gjennom ordningen må du søke gjennom NAV når løsningen er klar i begynnelsen av uke 19.

Ytelsen kan ikke kombineres med omsorgspenger eller sykepenger som dekker det samme inntektstapet.

Kalkulatoren er basert på forskrift av 08.04.20 med endringer 24.04.20, Detaljene er ikke 100% avklart, og vi har bygget på hvordan rådgiverne i Økonomihuset tolker regelverket. Kalkulatoren er ment å skulle indikere hva du kan forvente i støtte under denne ordningen, men kan gi et annet resultat enn det du faktisk vil oppnå dersom praksis blir avvikende fra vår tolkning..

Kalkulatoren gir en avrundet beregning. Vi tar forbehold om feil. Mer info om beregningsmetode finner du nederst på siden.

 
Informasjon om tolkning og beregningsmetoden:

Siden ordningen utvikles og administreres av NAV antar vi at deres normale beregning av dagsats benyttes også for denne ytelsen. Kaklkulatoren tar derfor utgangspunkt i et snitt på 21,7 arbeidsdager per måned. Det tas ikke hensyn til hvilken ukedag ytelsesperioden starter.

Beregningen av perioden den selvstendige må dekke selv regnes ut fra en snitt uke på 7 dager hvor 5 dager er arbeidsdager. Helligdager er ikke hensynstatt.

Dette, i tillegg til avrunding, fører til at kalkulatoren vil gi noe avvik målt mot faktisk utbetaling fra NAV.

Disclaimer: Økonomihuset AS tar ikke ansvar for støtten som er beregnet i denne kalkulatoren. Dette er bare ment som en hjelp for å beregne forventet kompensasjon basert på tallene du oppgir.

Var dette nyttig? Lik oss på facebook!

Få siste nytt fra Økonomihuset

Motta siste nytt fra oss rett i din e-postinnboks.