Dagfinn
Dagfinn Søvik er partner og rådgiver i Økonomihuset.
ds@okonomihuset.no / tlf. 90 84 60 04.

 

Artikkelen er oppdaterert med ny link etter endringsforskrift 24.04.2020

Det er vedtatt en kompensasjonsordning for selvstendig næringsdrivende og frilansere som har mistet inntekt som følge av utbrudd av covid-19. Det ser ut til å råde mye usikkerhet om hvordan denne vil virke. Det gjenstår å fastsette praktiske detaljer i ordningen, men forskriften ble vedtatt i statsråd 8. april. Vi har kikket litt på denne for om mulig å kunne klargjøre litt, og vil trekke frem noen viktige punkter fra forskrift med forarbeider som forhåpentligvis kan bidra til noe oppklaring.

  1. Ordningen er knyttet til tap av inntekt for personer, ikke til omsetningssvikt i virksomheter
  2. Det er et vilkår at inntektsbortfallet ikke kan dekkes av andre ordninger som gir ytelser til livsopphold
  3. Det gis en kompensasjon med 80 prosent, av et grunnlag fra 0,75 G opp til et tak på 6 G omregnet til årlig beløp, men slik at taket (grunnlaget) reduseres krone for krone med arbeidsinntekt, dagpenger, omsorgspenger og sykepenger i ytelsesperioden. 
  4. Inntekter personene har som selvstendig næringsdrivende eller frilanser i stønadsperioden går til fradrag i ytelsen med 80 prosent
  5. Ytelsen skal utbetales fra og med dag 17 etter at inntektsbortfallet inntraff, tidligst med virkning fra 1. april siden første dag som teller med er 16. mars
  6. Kompensasjonsgrunnlaget for selvstendig næringsdrivende beregnes som hovedregel med utgangspunkt i pensjonsgivende næringsinntekt i 2019
  7. Kompensasjonsgrunnlaget for frilansere beregnes som hovedregel ut fra et gjennomsnitt av inntekten som er rapportert til Skatteetaten via a-ordningen de siste 12 månedene før mars 2020. For nyetablerte frilansere kan en kortere periode legges til grunn
  8. Personinntekt fra næring eller oppdrag må ha vært over 0,75G
  9. Aldersgrense for denne ordningen er 18–67 år

Til punkt 4 over må vi understreke fortsatt usikkerhet. Ordlyden kan oppfattes som omsetning, men vår tolkning er at det må være overskudd fra virksomheten som skal gå til fradrag med 80%. Dette fordi ordningen skal kompensere bortfall av personlig inntekt og ikke virksomhetsinntekt.

Du kan søke om støtte på NAV sine nettsider fra begynnelsen av mai.

Kilder: Forskrift og forarbeider 08.04.2020, Endringsforskrift 24.04.2020, Informasjonsside på nav.no, Grunnbeløpet (G)

Var dette nyttig? Lik oss på facebook!

Få siste nytt fra Økonomihuset

Motta siste nytt fra oss rett i din e-postinnboks.